Ouderscommisie

Eén van de speerpunten in ons beleid is het actief betrekken van ouders.

Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om vragen en wensen met ons te delen. Daarom heeft de Giraffe een oudercommissie. Deze commissie heeft als doel de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Momenteel bestaat onze oudercommissie uit zeven leden.

Wil je contact met de oudercommissie?

Mail de oudercommissie

Heb je vragen of wens je extra informatie?

Schroom niet en bel of mail naar één van onze locaties!