Tarieven

Tarieven

De kracht van De Giraffe zit hem in de flexibele opvang. Bij ons betaalt u niet per dagdeel, maar per afgenomen half uur. Wij werken dus niet met dagdelen waarvan u de helft misschien niet nodig hebt. Het grote voordeel is dat uw contract altijd aansluit bij uw opvangbehoefte!

Voor reguliere dagopvang of flexibele dagopvang hanteren wij contracten voor 40 of 48 weken. De overige weken van het jaar worden niet berekend. Deze compenseren de vrije feestdagen. De flexibele uren worden per maand doorgegeven en alle contracten worden per maand gefactureerd. Voor VSO en BSO een contract voor 40 weken, evenals voor de peuterspeelochtenden. Bij een 40 weken contract hebt u de mogelijkheid een extra vakantiecontract van 8 weken af te sluiten.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen peuterspeelochtenden.

Onze prijs met ingang van 1 januari 2019 is als volgt vastgesteld:

Dagopvang vast € 8,00
Dagopvang flex € 8,25

VSO/BSO vast € 7,00
VSO/BSO flex € 7,20

Peuterspeelgroep € 8,00

Deze prijs is inclusief basisvoorzieningen zoals een broodmaaltijd, tussendoortje, drinken, fruit en luiers. Maar dit bedrag is exclusief zuigelingen- of dieetvoeding. Met deze prijs zitten we nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde. Afhankelijk van het gezamenlijk bruto jaarinkomen kun u een groot deel van dit bedrag terugkrijgen door de kinderopvangtoeslag aan te vragen via de belastingdienst. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt daar ook een proefberekening maken om uw werkelijke kosten te berekenen of de kinderopvangtoeslag aan te vragen.