Vormen van opvang

Je ziet deze uitgangspunten terug in onze inrichting met de materialen, het dagritme en de activiteiten.
Kinderopvang De Giraffe werkt met de erg leuke en uiterst leerzame VVE methode Uk en Puk (zie ook www.pukenko.nl).
Deze methode werkt met thema’s. Binnen deze thema’s wordt er behalve aan spraak en taal ook gewerkt aan sociaal emotionele-, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling.
Dit wordt aangeboden op verschillende manieren, hierbij kun je denken aan kringgesprekken, spelletjes, knutselwerkjes, tekenen, verven en voorlezen.

Zoals je leest, leggen we de lat hoog. Om zo’n hoge standaard waar te maken, moet je wel wat in huis hebben. Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen, hun ervaring en de inspiratie uit ons pedagogisch gedachtengoed. Zij doorlopen een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma.

Samenwerking in de opvoeding
We bieden je baby een aanvullende omgeving op thuissituatie vol met mogelijkheden. Bij ons maakt je kind immers andere dingen mee, wordt het actief uitgedaagd en ontwikkelt het zich door de contacten met andere kinderen en volwassenen. Dat maakt kinderopvang De Giraffe tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Wij vinden het contact met jou als ouder dan ook heel belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je kindje zich prettig voelt en natuurlijke overgangen maakt naar een volgende stap in zijn of haar leven. Jij vindt het vast ook plezierig om ideeën uit te wisselen over de opvoeding van je baby.
Prachtige locatie
Kinderopvang De Giraffe biedt kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Alle ruimtes zijn transparant en zorgvuldig ingericht opdat kinderen er veilig kunnen spelen, rusten en genieten. Ook is er een ruime buitenruimte.
Kindgericht en kwaliteit
Onze opvang is kindgericht en van hoge kwaliteit; we stimuleren je kind van jongs af aan zich te ontwikkelen en plezier te maken via kleine en grote activiteiten, aansluitend op zijn of haar belevingswereld.
Vaste teams
Vanaf acht weken is je kind welkom bij Kinderopvang De Giraffe. We zorgen ervoor dat het zich snel veilig en vertrouwd voelt, zodat jij zorgeloos aan het werk kunt. Dit doen we onder meer door te werken met een vast team van twee pedagogisch medewerkers per groep, soms geassisteerd door stagiairs.

Kinderdag opvang.

Peuter opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)