Vormen van opvang

Zo kijkt onze kinderopvang naar kinderen:

Kinderen zijn krachtig en competent. Ze zijn van nature nieuwsgierig, willen ontdekken en contact maken. Het zijn kleine wetenschappers: creatieve geesten en ontwikkelaars van kennis. Vanaf de eerste dag na hun geboorte zijn kinderen gericht op het maken van sociale contacten en op het uitlokken van reacties.
Bij Kinderopvang De Giraffe zien we je kindje voor vol aan en stimuleren hem of haar zich te ontwikkelen. We geven je kind veel persoonlijke aandacht zodat dit gebeurt op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo, passend bij zijn of haar karakter en talenten. We zorgen dat je kind zich veilig voelt en met plezier op ontdekkingstocht gaat. Kinderopvang De Giraffe geeft je kind de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens!
Onze basis: plezier, ontwikkeling, fantasie en respect
Plezier, ontwikkeling, fantasie en respect vormen de basis van ons pedagogisch beleid.
• Plezier: Als je kind zich veilig voelt, gaat het op ontdekkingsreis. De medewerkers zorgen voor geborgenheid en emotionele veiligheid. Als aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan, gaat je kind op ontdekking en komt het tot bloei
• Ontwikkeling: We dagen je kind uit om te leren, keuzes te maken, nieuwe dingen te proberen en zelf oplossingen te zoeken. Zo leert je kind zichzelf kennen en waarderen. Dit versterkt motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid
• Respect: We leren je kind de spelregels van onze samenleving, bieden je kind structuur en geven de grenzen aan, zonder zijn of haar eigenwaarde aan te tasten. We leren je kind samen te werken en rekening te houden met anderen
• Fantasie: Door het stimuleren van de fantasie, ontwikkelt je kindje zich tot een creatief en oplossingsgericht persoontje.
Je ziet deze uitgangspunten terug in onze inrichting met de materialen, het dagritme en de activiteiten.
Kinderopvang De Giraffe werkt met de erg leuke en uiterst leerzame VVE methode Uk en Puk (zie ook www.pukenko.nl).
Deze methode werkt met thema’s. Binnen deze thema’s wordt er behalve aan spraak en taal ook gewerkt aan sociaal emotionele-, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling.
Dit wordt aangeboden op verschillende manieren, hierbij kun je denken aan kringgesprekken, spelletjes, knutselwerkjes, tekenen, verven en voorlezen.

De beste mensen
Zoals je leest, leggen we de lat hoog. Om zo’n hoge standaard waar te maken, moet je wel wat in huis hebben. Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen, onze ervaring en de inspiratie uit ons pedagogisch gedachtegoed. Zij doorlopen een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma.
(Toevoegen stagiaires en erkend leerbedrijf)
Samenwerking in de opvoeding
We bieden je baby een aanvullende omgeving op thuis vol met mogelijkheden. Bij ons maakt je kind immers andere dingen mee, wordt het actief uitgedaagd en ontwikkelt het zich door de contacten met andere kinderen en volwassenen. Dat maakt de kinderopvang De Giraffe tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Wij vinden het contact met jou als ouder dan ook heel belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je kindje zich prettig voelt en natuurlijke overgangen maakt naar een volgende stap in zijn of haar leven. Jij vindt het vast ook plezierig om ideeën uit te wisselen over de opvoeding van je baby.
Prachtige locatie
Kinderopvang De Giraffe biedt kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Alle ruimtes zijn transparant en zorgvuldig ingericht opdat kinderen er veilig kunnen spelen, rusten en genieten. Ook is er een ruime buitenruimte.
Kindgericht en kwaliteit
Onze opvang is kindgericht en van hoge kwaliteit; we stimuleren je kind van jongs af aan zich te ontwikkelen en plezier te maken via kleine en grote activiteiten, aansluitend op zijn of haar belevingswereld.
Vaste teams
Vanaf acht weken is je kind welkom bij Kinderopvang De Giraffe. We zorgen ervoor dat het zich snel veilig en vertrouwd voelt, zodat jij zorgeloos aan het werk kunt. Dit doen we onder meer door te werken met een vast team van twee pedagogisch medewerkers per groep, soms geassisteerd door stagiairs.

Kinderdag opvang.

Peuter opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)