Uw mening telt

Uw mening telt

Uw kind is uw meest kostbare bezit. Het is belangrijk dat u als ouder zich prettig voelt bij een kinderopvangorganisatie. Daarom hechten wij grote waarde aan een goede en open relatie met ouders. Door regelmatig met ouders te praten houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij zijn tenslotte een soort partner in de opvoeding. Door samen op te trekken en veel te communiceren kunnen wij elkaar beter begrijpen en de zorg en opvang voor het kind eventueel aanpassen. Deze contactmomenten verlopen vaak informeel en gezellig en vinden veelal plaats bij het halen en brengen van het kind. De pedagogisch medewerkers nemen graag de tijd om met ouders de bijzonderheden door te nemen zoals ziekte, slecht slapen en eten.

De Giraffe organiseert tweemaal per jaar 10-minutengesprekken op de groep van uw kind. Daarnaast ontvangen ouders een aantal maal per jaar onze nieuwsbrief.

IMG_6783