Pedagogisch medewerkers en groepen

Pedagogisch medewerkers en groepen

Het is belangrijk dat de kinderen persoonlijke aandacht krijgen van een vast team van pedagogische medewerkers. Daarom zijn er vaste regels in de kinderopvang ingesteld voor het aantal kinderen dat een pedagogisch medewerker maximaal mag opvangen. In de groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar mogen maximaal 16 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen. Het aantal pedagogisch medewerkers dat op de groep aanwezig is, ook wel het leidster-kind ratio genoemd, is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijd. Hiervoor zijn de volgende regels van toepassing:

1 ped. medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
1 ped. medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
1 ped. medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
1 ped. medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Wanneer de groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden wordt het rekenkundig gemiddelde gehanteerd, waarbij naar boven kan worden afgerond.

Voor de BSO groep gelden weer andere regels. Daar geldt: Één pedagogisch medewerker per tien aanwezige kinderen. In de BSO groep mogen maximaal 20 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. In het geval dat de BSO groep slechts uit enkele kinderen bestaat kan het voorkomen dat de dagopvanggroep en de BSO groep worden samengevoegd. Dan tellen de BSO kinderen qua aantal mee als 3-4 jarigen.

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen zijn al onze pedagogisch medewerkers in het bezit van een diploma Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 of 4, of een vergelijkbaar diploma. Ook bieden wij plaats aan stagiaires die deze opleiding volgen. Op de vestiging hanteren wij het 4-ogen beleid wat inhoudt dat er te allen tijde 2 volwassenen aanwezig zijn.