Overdracht

Overdracht

Naast de mondelinge overdracht bij het brengen en halen wordt er voor ieder kind een boekje gemaakt waarin door de pedagogisch medewerksters stukjes worden geschreven, werkjes en/of foto’s worden geplakt en waarin ouders ook zelf kunnen schrijven.