Ouders

Ouders

Uw mening telt

Goede kinderopvang biedt kinderen een vertrouwde tweede thuishaven met alle kansen voor vriendschappen en nieuwe mogelijkheden om te ontdekken.
Wij nemen dan ook de samenwerking met ouders heel serieus. Daarvoor is het belangrijk dat we goed en veelvuldig met jou als ouder in contact zijn en dat we samen optrekken. Dan weten we zeker dat jij je kind vol vertrouwen komt brengen en ervaren we samen of je kind zich fijn voelt bij ons en zich goed ontwikkelt. Want een goede samenwerking met ouders is onmisbaar voor een goede kwalitatieve opvang van uw kind en heeft tot nu toe geleid tot wat het is.

De oudercommissie

De Oudercommissie van Kinderopvang De Giraffe stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouder(s)/verzorger(s) met betrekking tot hun kinderen.
Zo trachten wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op de kinderopvang te bewaken, namens ouder(s)/verzorger(s) invloed uit te oefenen op het beleid van de opvang, de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) te bevorderen en eveneens de belangen te behartigen van de kinderopvang en de directie.
Er wordt overlegd over zaken die op de opvang spelen. Te denken valt aan zaken als algemeen pedagogisch beleid, voeding, tarieven, huisvesting enz.
Als ouder(s)/verzorger(s) bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen.
Via oudemissiedegiraffe@gmail.com is de oudercommissie te bereiken. Deze e-mails zijn alleen voor de oudercommissie toegankelijk.

De oudercommissie vraagt u een bijdrage te leveren voor het organiseren van minimaal 1 activiteit per jaar. De bijdrage bedraagt € 12, – per gezin, per jaar.

De oudercommissie is aangesloten bij BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

Ideeënbus
Wij willen graag weten wat je vindt van onze organisatie, onze medewerkers, ons beleid, onze locaties, etcetera.
Als het om kinderopvang gaat, willen ouders het allerbeste voor hun kind. Kinderopvang De Giraffe wil dat ook. Een goede kwaliteit van kinderopvang is in eerste instantie van groot belang voor de kinderen, maar ook zeker voor u als ouder en voor ons als aanbieder.
Heeft u een goed idee om de kinderopvang De Giraffe te verbeteren of leuker te maken stuur uw idee in via de mail of stop het in onze ideeënbus in de hal van onze kinderopvang.
Als dank, sturen we je iets leuks toe!

Klachten

Om onze kwaliteit te kunnen verbeteren, is het voor ons belangrijk om te weten hoe je denkt over de geboden kinderopvang. Dat past bij de relatie die we hebben met onze klanten en sluit aan bij de manier waarop wij de kinderopvang aan willen bieden; met invloed en inspraak voor ouders.
Heb je een klacht over onze organisatie, onze medewerkers, onze locaties, etc., vul dan onderstaand formulier in. Wij handelen je klacht vervolgens af volgens onze klachtenregeling

Pluim

Als er klachten zijn dan horen wij dat graag omdat als we iets kunnen verbeteren door een klacht op te lossen we dat ook zeker zullen doen.
Indien er iets leuks te melden is over onze kinderopvang dan horen we dat ook graag. Het is altijd leuk om een compliment te ontvangen. Dat kan met name via facebook zodat anderen die betrokken zijn bij onze organisatie ook het positieve gevoel over onze opvang kunnen delen. Het is in ons aller belang dat het goed gaat met onze kinderopvang en dat we dat gevoel kunnen delen.