Oudercommissie

Oudercommissie

Één van de speerpunten in ons beleid is het actief betrekken van ouders. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om vragen en wensen met ons te delen. Daarom heeft De Giraffe een Oudercommissie. De Oudercommissie van Kinderopvang De Giraffe heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Bij de opvang van kinderen draait het niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van ouders en verzorgers.
De Oudercommissie probeert de kwaliteit van het uitvoerend werk op de kinderopvang te bewaken en namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van de opvang, de betrokkenheid van ouders te bevorderen en eveneens de belangen te behartigen van de kinderopvang en de directie. De oudercommissie heeft een adviserende functie naar de directie op de volgende gebieden:
• pedagogisch beleid
• kwaliteit en veiligheid
• klachtenprocedure
• huisvesting
• tarieven

Oudercommissie
U kunt mailen naar oudercommissiedegiraffe@gmail.com.

De volgende personen maken deel uit van de oudercommissie:

Inge Bosch, voorzitter
Mijn naam is Inge Bosch, ik ben 32 jaar, getrouwd met Joris en samen zijn wij de trotse ouders van Nora-Lynn & Mick. Zelf ben ik werkzaam als verpleegkundige op de spoedeisende hulp binnen het SMC te Hardenberg. Ik ben nu ruim 2 jaar lid van de OC en sinds enkele maanden de nieuwe voorzitter.

Binnen de oudercommissie zijn wij de schakel tussen u als ouder en de organisatie. Mocht je ergens een vraag of opmerking over hebben, dan horen we dit graag, zodat we samen kunnen kijken na een passende oplossing. Ik hoop vooral dat de Giraffe net zo’n fijne plek voor uw kind mag gaan worden als dat voor onze kinderen is!

Groetjes, Inge

Angelique Bosch, secretaris
Mijn naam is Angelique Bosch-Lambers en ben 35 jaar. Samen met mijn man Koen hebben wij 2 kinderen: Hidde (4) en Guusje (1,5). Zij gaan met veel plezier naar de BSO en het KDV van De Giraffe.
Ik ben gevraagd om lid te worden van de Oudercommissie. Het lijkt me leuk om betrokken te zijn bij allerlei zaken binnen de opvang en denk ook dat je als ouder soms een andere kijk op zaken kan hebben. Ik hoop daarin een adviserende rol te spelen en een schakel te kunnen zijn tussen de ouders en De Giraffe. Dus meld je met vragen of problemen bij één van de leden van de OC!

Benice Schonewille, bestuurslid

Marleen Jansen, bestuurslid

Berdine Bakker, bestuurslid
Mijn naam is Berdine Bakker. Samen met mijn man Frank hebben wij een tweeling, Loïs en Aaron (december 2017). Zij gaan met ontzettend veel plezier naar De Giraffe. Wij hebben als ouders veel vertrouwen in de leidsters van De Giraffe en zien bij onze kinderen ook terug dat zij zich er prettig en veilig voelen. Voor hen hoort De Giraffe echt bij hun dagelijks leven! Als bestuurslid van de Oudercommissie kan ik mijn steentje bijdragen aan die goede kwaliteit en meedenken waar nodig. Voel je vrij om één van ons aan te spreken als er zaken zijn waar je vragen of opmerkingen over hebt!

Hilliene Veltink, bestuurslid

De oudercommissie vraagt u een bijdrage te leveren voor het organiseren van minimaal één activiteit per jaar. De bijdrage bedraagt € 12, – per gezin, per jaar. De oudercommissie is aangesloten bij BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.