Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Kinderopvang De Giraffe zorgt met hart en ziel voor uw kinderen. Gelukkig doen wij nog iets meer dan alleen maar oppassen. Dit mag u als ouders ook van ons verwachten. Kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van het kind.

De kernwoorden in ons beleid zijn  plezier, ontwikkelen, veiligheid en spelen. Deze vier kernwoorden zijn de basis van het pedagogisch handelen van onze pedagogisch medewerkers. Dit beleid is terug te zien in onze accommodaties, inrichting en materialen en de activiteiten. Vanuit emotionele veiligheid en plezier gaat uw kind op ontdekkingstocht. We prikkelen ze door het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden ervaringen te geven waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Zo maken we van elke dag een bijzondere, afwisselende dag.

Bij aanmelding nemen wij het pedagopgisch- en algemeen beleid met u door en ontvangt u een exemplaar in onze informatiemap.

IMG_6718