Klachten

Klachten

Het kan voorkomen dat een ouder het niet eens is met de handeling van een pedagogisch medewerker of van onze organisatie. Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er een keer iets mis gaan. Schroom als ouder niet om dit kenbaar te maken! Wij willen graag onze kwaliteit verbeteren en hechten veel waarde aan uw mening. Daarom hebben wij een duidelijke klachtenprocedure opgesteld die uitgebreid vermeld staat in ons pedagogisch beleidsplan.
Tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Via de volgende link kunt u lezen hoe wij intern met onze klachten omgaan.
Intern klachtreglement kinderopvang de Giraffe

IMG_6742