Kidsadmin

Kidsadmin

Kinderopvang de Giraffe werkt met het softwareprogramma van Kidsadmin.
U kunt inloggen op het ouderportaal op uw computer, tablet e/o telefoon. Voor de tablet en telefoon kunt u indien gewenst een snelkoppeling aanmaken, zodat u snel kunt inloggen. De app voor de telefoon is nog niet geheel uitontwikkeld vandaar onze verwijzing nar een snelkoppeling.

Het volgende is o.a. zichtbaar voor u in dit programma:
– Persoonlijke gegevens van u en uw kind(eren)
– Logboek van de groep van uw kind(eren) (te denken aan: dag verslag, fles- slaaptijden,
foto’s, e.d.)
– Afmelden/ziek melden van uw kind(eren)
– Aanvragen extra dagen/ruilingen
– Vakanties aanvragen
– Plus en min uren (wanneer staat uw kind(eren) ingepland, wanneer is uw kind(eren)
afgemeld)
– Facturen
– Jaaropgave

Wij vragen u als ouder/verzorger extra dagen, ruilingen, afmeldingen, vakanties dan ook via dit programma aan ons door te geven. Wij kunnen dit dan goedkeuren of eventueel afwijzen wanneer het niet binnen ons kind leidster ratio valt of te laat is doorgegeven. U kunt dit dan zelf wederom weer nakijken of u kind(eren) wel of niet zijn geplaatst op de aangevraagde dag(en). De flex uren kunnen t/m woensdag avond 00.00 uur worden doorgegeven voor die week erna (deze uren zijn dan gegarandeerd).

Link ouderportaal:
https://portaal.novict.nl/I9WS14Wargg/

Wanneer u bovenstaande link gekopieerd heeft in de adres balk van uw browser krijgt u een inlogscherm. De eerste keer klikt u op: wachtwoord vergeten. Vervolgens moet u uw email adres (welke dient als gebruikersnaam) invullen. U ontvangt van Kidsadmin dan verdere inloggegevens.
Eén gezin kan op meerdere apparaten met hetzelfde email adres + bijbehorend wachtwoord inloggen.
Wanneer er 2 email adressen bekend zijn (in ons systeem!), kunt u ook afzonderlijk van elkaar met uw eigen email adres inloggen.

Mochten er nog vragen e/o onduidelijkheden zijn, kunt u altijd op kantoor, bij de pedagogisch medewerkers of bij de oudercommissie terecht.

Met vriendelijke groeten,
Kantoorteam de Giraffe.