GGD rapporten

GGD rapporten

Onze kinderopvanglocatie voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD voert de inspecties in de kinderopvang uit. Alle kindcentra worden geïnspecteerd door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. De bevindingen van de inspectie komen terug in inspectierapporten. Deze rapporten zijn openbaar en terug te vinden in het in het Landelijk Register Kinderopvang en hier te downloaden: Rapport BSO en Rapport KDV. Voor onze peuterspeelgroep hebben wij het Rapport PSG. Inmiddels hebben wij ook inspectie gehad op onze nieuwe locatie. Daarom hebben wij ook nu een Rapport Westerhaar KDV. en een Rapport Westerhaar BSO.