Certificering

Certificering

Onze kinderopvangmedewerksters zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van onze zorg voor de kinderen te verbeteren. Enerzijds zijn wij dat verplicht vanuit de overheid om in de eerste levensjaren al goed op bijvoorbeeld het taalgebruik van kinderen in te spelen, anderzijds willen wij als kinderopvang goed voorbereid zijn en ons uiterste best doen om voor kinderen een verantwoord, prettig en aangenaam verblijf op de opvang te creëren. Dat vraagt voortdurende bezinning op wat we kwalitatief kunnen verbeteren.
Op alle gebied zorgen wij daarbij voor aanvullende opleidingen en cursussen o.a. de voor- en vroegschoolse educatie (VvE)-opleiding waarvoor onze medewerksters een certificeringtraject doorlopen. Wanneer zij dit programma hebben afgerond zijn zij bevoegd deze VvE methode Uk en Puk verantwoord toe te passen. Daarnaast hebben onze medewerksters onlangs een taaltoets gedaan en er zijn daarnaast een 2-tal medewerksters in opleiding voor het pedagogisch kunnen coachen van onze medewerksters tijdens hun werk met de kinderen.
Ook op het gebied van veiligheid, m.n. bij brandweervoorschriften zijn we inmiddels geschoold om zelf te kunnen toetsen of alle alarmsystemen voldoende up to date zijn.