Baby’s

Baby’s

Tot ongeveer anderhalf jaar zijn baby’s erg kwetsbaar. Daarom gaan we heel bewust met uw kind om, met enerzijds veel persoonlijke aandacht en anderzijds de vrijheid om zich te bewegen en het leven te ontdekken. We gaan rustig en respectvol met uw baby om en volgen daarbij zijn of haar eigen tempo. We kijken ook heel gericht waarmee uw kind bezig is, wat het daarbij nodig heeft en hoe het zich ontwikkelt. Baby’s hebben een eigen slaap- en eetritme en hun eigen dagindeling. Uw baby krijgt de ruimte om de wereld te verkennen op een veilige plek, waar van alles valt te ontdekken en beleven.